Garaža

Na nivou kompleksa planirano je izvođenje garaže kroz četiri faze izgradnje kompleksa, sa pripadajućim nadzemnim lamelama. Po svojoj veličini svaki deo garaže, svaka faza, pripada grupi velikih garaža, i projektovani su tako da se zadovolje svi propisi. Garaža je podzemna, sa dva nivoa i opremljena video nadzorom. Veza prvog i drugog nivoa se ostvaruje dvosmernim kolskim rampama. U podzemnoj garaži na saobraćajnim površinama planirana je podna obloga-sistem pogodan za velika mehanička saobraćajna opterećenja i zaštitu površina koje nisu izložene direktnim spoljašnjim uticajima i velikim temperaturnim promenama, renomiranog proizvođača SIKA.

FAZA III FAZA II FAZA IV FAZA I
Copyright 2024.